Metta Meditatie

Deze meditatie opent je hart en is gericht op het geluk en welzijn van alle wezens. In het eerste deel richt je je op jezelf. Deel twee doorloop je in drie fases: eerst neem je iemand in gedachten van wie je houdt, dan een persoon tegenover wie je neutrale gevoelens hebt en dan iemand met wie de relatie moeizaam verloopt. In het derde deel denk je aan alle levende wezens. Spreek de tekst uit tot je de wens echt kunt voelen.

                                                           ———————

Moge ik gelukkig, tevreden en vervuld zijn

Moge ik geheeld en heel worden

Moge ik alles hebben wat ik nodig heb en

Moge ik beschermd worden tegen elk kwaad en vrij zijn van angst

Moge ik innerlijke vrede en welbehagen kennen

Moge ik ontwaken en bevrijding vinden

Moge ik vrede ervaren in dit leven

Moge jij gelukkig, tevreden en vervuld zijn

Moge jij geheeld en heel worden

Moge jij alles hebben wat je nodig hebt en wenst

Moge jij beschermd worden tegen elk kwaad en vrij zijn van angst

Moge jij innerlijke vrede en welbehagen kennen

Moge jij ontwaken en bevrijding vinden

Moge jij vrede ervaren in dit leven

Moge alle wezens gelukkig, tevreden en vervuld zijn

Moge alle wezens geheeld en heel worden

Moge allen krijgen wat ze nodig hebben en wensen

Moge allen beschermd worden tegen elk kwaad en vrij zijn van angst

Moge alle wezens innerlijke vrede en welbehagen kennen

Moge allen ontwaken en bevrijding vinden

Moge er vrede zijn in deze wereld en in het hele universum